Uprawnienia przyznane w związku z dokonanym połączeniem

• Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
• Na każdy udział przypada jeden głos.