Typ, nazwa i siedziba spółek podlegających łączeniu

Połączeniu podlegają:
SPÓŁKA ŁĄCZONA A- 2 AK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólna 41/76, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym –
Rejestrze Przedsiębiorców XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS [0000502843](tel:0000502843), REGON 147162438, NIP [7010418259](tel:7010418259). Kapitał zakładowy spółki 88 000 zł.
SPÓŁKA ŁĄCZONA B – Intiqam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólna 41/76, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców XII Wydział Gospodarczy [0000503251](tel:0000503251), NIP: [7010418526](tel:7010418526), REGON: 147162450. Kapitał zakładowy spółki 90 050 zł.
SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA – Unity93910 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Wspólna 41/76, 00-519