Przeniesienie majątku, obowiązków i uprawnień spółek łączonych na spółkę nowo zawiązaną.

Z dniem połączenia spółka nowo zawiązana tj. Unity93910 Sp. Z o.o. wstępuje w ogół praw i obowiązków spółki przejmowanej, w szczególności na spółkę przejmującą przechodzą zezwolenia, ulgi, koncesje spółki przejmowanej.
Na spółkę Unity93910 Sp. Z o.o. przechodzi również prawo własności nieruchomości posiadanych przez spółki łączone –
SPÓŁKA ŁĄCZONA 1- 2AK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – właściciel lokalu nr 10 pod adresem Al. Solidarności 93 w Warszawie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA4M/ [00439724/2](tel:00439724/2) prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa o powierzchni użytkowej 200 m2.
SPÓŁKA ŁĄCZONA B- Intiqam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – właściciel lokalu nr 9 pod adresem Al. Solidarności 93 w Warszawie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA4M / [00439723 / 5](tel:00439723 / 5) prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa, o powierzchni użytkowej 206 m2.
Dzień połączenia spółek jest ponadto dniem, w którym wspólnicy spółek łączonych stają się wspólnikami spółki nowo zawiązanej tj. Unity93910 Sp. Z o.o.