Dzień połączenia

Dniem połączenia spółek 2AK Spółki Z o.o z siedzibą w Warszawie i Intiqam Spółki Z o.o z siedzibą w Warszawie będzie dzień zarejestrowania spółki nowo zawiązanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

Dniem połączenia spółek 2AK Spółki Z o.o z siedzibą w Warszawie i Intiqam Spółki Z o.o z siedzibą w Warszawie będzie dzień zarejestrowania spółki nowo zawiązanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.